سازمان فروش بیمه پاسارگاد

شبکه ای به وسعت سراسر ایران


 

شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان بزرگترین شرکت فعال در حوزه بیمه های زندگی، به منظور گسترش و توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشور سازمان تخصصی فروش بیمه های زندگی را از سال 1386 بنیان گذاشت و با بهره گیری و جذب افراد متخصص و با تجربه در زمینه تشکیل، آموزش و مدیریت سازمان فروش تحت عنوان مدیران ارشد گام بزرگی برای تحقق هدف بزرگ هر ایرانی یک بیمه زندگی را برداشت. مسئولیت مدیران ارشد شناسایی، جذب و آموزش افراد علاقمند به فعالیت در صنعت بیمه بویژه فعالیت به عنوان نماینده فروش بیمه های زندگی بود. به مرور زمان و بزرگ شدن شبکه اولیه فروش بیمه های زندگی لزوم تفویذ بخشی از اختیارات مدیران ارشد به افراد واجد شرایط خود را نمایان نمود و به همین خاطردر اوائل سال 1392 با ایجاد سمتی تحت عنوان مدیرفروش در چارت سازمان فروش فرصتی برای ارتقاء نمایندگان قدیمی و با تجربه به سمت مدیرفروش و انتقال تجربه این افراد به نمایندگان جدید فراهم شد و همین امر موجب رشد بیش از پیش فروش بیمه های زندگی در کشور گردید.

پس از این تنها 2 سال زمان نیاز بود تا در شهرویور ماه 1394 و تشدید اهمیت موضوع ارائه آموزش های تخصصی به سازمان فروشی که روز به روز بزرگتر می شد باعث ایجاد سمتی جدید در سازمان فروش بیمه پاسارگاد تحت عنوان مدیرآموزش گردد. با ایجاد این سمت فرصت برای ارتقاء مدیران فروش باتجربه شرکت به عنوان مدیران آموزش فراهم شد و همچنین به تعداد مدیران فروش شرکت که از بین نمایندگان با تجربه انتخاب می شدند افزوده گشت. ایجاد سمت مدیرآموزش باعث سرعت رشد سازمان فروش و به طبع آن فروش بیشتر بیمه های زندگی و افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور شد و زمانی زیادی سپری نشد تا در اولین همایش تخصصی بیمه های عمر و تامین آتیه در کشور شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور در این حوزه معرفی شود.

گستردگی چنین سازمانی که در اواخر سال 1396 بیش از 15000 نماینده تخصصی بیمه های زندگی را در خود جای داده بود موجب شد تا به منظور برنامه ریزی برای توسعه منطقی نمایندگان در سطح کشور سمتی تحت عنوان مدیرتوسعه در چارت سازمان فروش ایجاد شود تا نظارت لازم برای توسعه متوازن بیمه های زندگی در طح کشور را در دستور کار خود قرار داده و پراکندگی منطقی و متوازن مدیران آموزش، مدیران فروش و نمایندگان فروش بیمه های زندگی در سطح کشور را مدیریت نماید.

مسلما چنین سازمان بزرگی که خود به تنهایی بی شباهت به یک شرکت مستقل بیمه ای نبود لزوم تدوین آئین نامه ای جدید در صنعت بیمه را ضروری می کرد و همین امر موجب شد تا در اواسط سال 1398 و مقارن با دومین همایش بزرگ بیمه های عمرو تامین آتیه کشور که به میزبانی شرکت بیمه پاسارگاد و حضور رئیسکل محترم بیمه مرکزی، رئیس سندیکای بیمه گران و مدیران عامل شرکتهای بیمه برگزار شد آئین نامه ای 96 بیمه مرکزی رسمیت یافته و ساختاری جدید و متناسب با نیاز روز صنعت بیمه در زمینه تشکیلات و سازماندهی اعطاء نمایندگی تخصصی فروش بیمه های زندگی در کشور ایجاد نمود.

امروز بیمه پاسارگاد با دارا بودن ارکان ویژه مدیریت و فروش بیمه های زندگی تحت عناوین مدیرارشد، مدیرتوسعه، مدیرآموزش، مدیرفروش و نماینده فروش بیمه زندگی به عنوان بزرگترین و تنها دارنده سازمان تخصصی فروش بیمه در کشور شناخته شده و با بیش از 25000 نماینده و مدیرسازمانی توانسته است بیش از 5 میلیون نفر از هموطنان را تحت پوشش بیمه زندگی قرارداده و عنوان بزرگترین شرکت فعال در حوزه بیمه زندگی کشور را از آن خود نماید.

از زبان همکاران

خرید آنلاین

خرید آنلاین

دریافت مشاوره و خرید بیمه نامه

تماس با مشاور
درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

ورود به سامانه متقاضیان نمایندگی

ورود به سامانه
ارتباط با ما

ارتباط با ما

ارتباط با واحد پشتیبانی

آغاز ارتباط

کلیه حقوق برای مجموعه 907 شرکت بیمه پاسارگاد محفوط است